Farmakologi.nu

Varför är choklad giftigt för hundar (och vissa andra djur)?

Teobrominförgifning

Kakao innehåller ett ämne som heter teobromin. Det är en alkaloid som kommer från kakaoträdet. Teobromin kan vara farligt för vissa djur inklusive hundar eftersom deras kroppar inte har förmågan att metabolisera (bryta ner) teobromin lika effekt som människan. Hos människor bryter levern relativt snabbt ner och eliminerar teobromin. Men hos hundar sker denna process mycket långsammare.

Symtom på teobrominförgiftning

När hundar (och många andra djur) äter choklad kan de drabbas av teobrominförgiftning. Detta kan leda till symtom som:

Födoämnen som innehåller teobromin

Teobromin finns huvudsakligen i kakao och kakao-baserade produkter (inklusive choklad). Men teobromin finns också i vissa andra födoämnen. Här följer en lista med födoämnen som innehåller teobromin.

Bryter alla djur ner teobromin långsamt?

Hundar är de djur som är mest benägna att drabbas av teobrominförgiftning. De riskerar att konsumera relativt stora mängder choklad samtidigt som de metaboliserar teobromin betydligt långsammare än människor. Även om den toxiska dosen för teobromin är lägre för katter än för hundar är katter mindre benägna att äta choklad. 2014 avled fyra svartbjörnar på grund av teobrominförgiftning. Chokladen hade placerats i skogen av jägare för att användas som bete (Länk till artikeln på CNN).

Även om hundar är de djur som har störst risk för att drabbas av teobrominförgiftning är kan även gnagare, nötkreatur, hästar och grisar drabbas.[1]

Exit mobile version