Farmakologi.nu

0:e (nollte) ordningens kinetik

Nollte ordningens kinetik

0:e ordningens kinetik (nollte ordningens kinetik) är en typ av läkemedelselimination där substansen elimineras från kroppen med en konstant hastighet, oberoende av dess koncentration. Det innebär att en fast mängd läkemedel elimineras per tidsenhet, snarare än en proportion av läkemedelskoncentrationen.

I många fall följer läkemedel första ordningens kinetik, där hastigheten för elimination är proportionell mot läkemedelskoncentrationen. Men i vissa situationer, som vid höga läkemedelskoncentrationer eller när de metaboliserande enzymerna är mättade, kan ett läkemedel följa 0:e ordningens kinetik.

Ett klassiskt exempel på ett läkemedel som följer 0:e ordningens kinetik är etanol (alkohol). När någon dricker alkohol, bryts den ner i levern med en konstant hastighet, oavsett hur mycket alkohol som finns i blodet. Det innebär att kroppen eliminerar alkohol med samma hastighet, oavsett om någon har druckit lite eller mycket.

När enzymerna blir mättade

Det är dock viktigt att notera att vissa läkemedel kan övergå till 0:e ordningens kinetik när de metaboliserande enzymerna blir mättade vid höga koncentrationer av läkemedlet. Två exempel på sådana läkemedel är fenytoin och acetylsalicylsyra.

Fenytoin är ett antiepileptiskt läkemedel som används för att kontrollera anfall. Fenytoin följer vanligtvis första ordningens kinetik, men vid höga koncentrationer kan dess metabolism bli mättad, och det övergår till 0:e ordningens kinetik.

Salicylater som acetylsalicylsyra, är en grupp läkemedel som används för att behandla smärta, inflammation och feber. Vid terapeutiska doser följer salicylater första ordningens kinetik, men vid överdosering kan de övergå till 0:e ordningens kinetik på grund av mättnad av deras metabolism.

Patientfall

Anders, en 45-årig man, kommer in på akutmottagningen med tecken på alkoholintoxikation. Han har druckit stora mängder alkohol under en fest och hans vänner är oroliga för hans tillstånd. Anders är förvirrad, har svårt att tala och kan inte gå utan hjälp. Läkaren på akutmottagningen bestämmer att Anders bör övervakas på grund av riskerna för allvarliga komplikationer relaterade till alkoholintoxikation, såsom andningssvårigheter, aspiration och oregelbunden hjärtrytm.
Alkohol (etanol) elimineras från kroppen enligt 0:e ordningens kinetik, vilket innebär att en konstant mängd alkohol elimineras per tidsenhet, oberoende av den totala koncentrationen av alkohol i blodet. För de flesta människor elimineras alkohol med en hastighet av cirka 7-10 gram per timme. Detta innebär att om Anders har en alkoholkoncentration på 40 gram i kroppen, kommer det att ta cirka 4-6 timmar för hans kropp att eliminera all alkohol.
Under övervakningen får Anders intravenös vätska och elektrolyter för att förhindra uttorkning och korrigera eventuella obalanser orsakade av alkoholintag. Läkarna övervakar också noggrant hans vitala tecken, såsom blodtryck, puls och andning, för att säkerställa att han inte utvecklar några allvarliga komplikationer. Efter 6 timmars övervakning märker vårdpersonalen att Anders tillstånd har förbättrats avsevärt. Hans alkoholkoncentration har minskat till en säker, och han är nu mer alert och orienterad.
Exit mobile version