Farmakologi.nu

Första (1:a) ordningens kinetik

Första (1:a) ordningens kinetik

När ett läkemedel elimineras enligt första ordningens kinetik, är dess eliminering beroende av den aktuella koncentrationen av läkemedlet i kroppen. Det innebär att en konstant andel av läkemedlet elimineras per tidsenhet, snarare än en konstant mängd.

För läkemedel som följer första ordningens kinetik, kan man observera att halveringstiden (t½) för läkemedlet (tiden det tar för koncentrationen av läkemedlet att minska till hälften) är konstant oavsett den initiala koncentrationen av läkemedlet. De flesta läkemedel följer första ordningens kinetik vid terapeutiska koncentrationer.

Exit mobile version