Farmakologi.nu

Succinylkolin

Succinylkolin (depolariserande perifer muskelrelaxerande) är ett läkemedel som binder kompetetivt till de nikotina acetylkolinreceptorerna och används framför allt vid intubering. Eftersom den neuromuskulära mottagarcellen inte får möjlighet till repolarisering blir resultatet en blockad av signalöverföring. Denna farmakokinetiska egenskap förklarar varför patienten initialt får kramper, för att därefter bli paralyserad.Exit mobile version