Category : Biverkningar

Home » Archive by category : Biverkningar

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en populär partydrog. MDMA återfinns i urinscreening 3-4 dagar efter intag. Den centralstimulerande effekten ger: Ökad pupillstorlek Syn- lukt och hörselintryck ökar Ökat ..

Read more

Läkemedelsbiverkningar delas in i typ A och typ B. Typ A: – Vanliga – Relaterade till farmakologisk effekt – Dosberoende – Förutsägbara Eftersom typ A-biverkningar är dosberoende är de möjliga att förhindra genom att justera dos. Ex. på typ A-biverkningar är hypoglykemi vid insulinbehandling, eller blödning vid behandling med antikoagulantia. Typ B: – Ovanliga – Ej ..

Read more