Farmakologi.nu

Kategori: Biverkningar

Ecstasy (3,4 metylendioxymetamfetamin, MDMA)

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en…

Typ A- och B-biverkningar

WHO:s definition på läkemedelsbiverkning: En skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel som inträffar vid doser som normalt används på människor vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för återställande eller korrigering för…