Fyrkant

Potens

Läkemedels potens beskriver läkemedlets förmåga att utöva en terapeutisk effekt vid en viss koncentration eller dos. En potensfullt läkemedel kräver … Fortsätt läsaPotens