Fyrkant

Algogener

Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden … Fortsätt läsaAlgogener

Transportprotein

Transportproteiner syftar till att förflytta polära substanser och joner över membran. Transportproteiner förekommer bl.a. i njurtubuli, tarmepitelet och i nervterminaler.

Njurfunktion

Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min Avancerad njursvikt … Fortsätt läsaNjurfunktion