Fyrkant

Ortosterisk

Med en ortosterisk ligand innebär det att den binder till samma bindningsställe som liganden.