Paracetamolförgiftning

Fyrkant

Paracetamol är den aktiva substansen i flera receptfria läkemedel, bland annat Alvedon, Pamol, Panodil och Paracut för att nämna några. Paracetamol finns i flera olika typer av beredningar som tablett, brus, flytande och suppositorier. Paracetamolförgiftning är den av de vanligaste läkemedelsintoxikationerna i Sverige. Under 2018 kontaktades Giftinformationscentralen om ungefär 1500 förgiftningsfall. Årligen avlider 10-20 personer i Sverige till följd av paracetamolförgiftning. I Europa har flera åtgärder vidtagits för att minska antalet paracetamolförgiftningar, såsom att begränsa antalet tabletter i förpackningar och förbjuda icke-apoteksförsäljning av paracetamol i många länder. Paracetamol med modifierad frisättning har helt förbjudits i Europa. I USA orsakar paracetamolförgiftning ungefär 500 dödsfall och 50 000 akutbesök varje år.

Oavsiktlig eller avsiktlig förgiftning

En oavsiktlig paracetamolförgiftning kan uppstå när det finns missförstånd om vad som är rekommenderad dos. Det kan uppstå med en enda stor dos eller med mindre doser som tas över en längre tid. Paracetamol erbjuds i många generiska preparat inklusive kombinationsprodukter. En person kan därför oavsiktligt ta mer än den säkra dosen paracetamol genom att ta flera produkter som innehåller paracetamol.

En avsiktlig paracetamolförigtning är ofta kopplat till självskadebeteende och självmordsförsök. Oavsett om förgiftningen är avsiktlig eller oavsiktlig ska man söka medicinsk hjälp.

Symtom på paracetamolförgiftning

Det är viktigt att notera att förgiftning av paracetamol sällan ger tidiga symtom. Många är de initiala symtomen är endast måttliga. De första 12 till 24 timmarna drabbas personen av buksmärtor, illlamående och kräkning. Mellan 18-24 timmar ses ibland minskade symtom. Maximal skada ses vid 72 timmar efter intag av en hög toxisk dos. Efter cirka 2-3 dygn ses leverencefalopati, ikterus (gulsot), njurinsufficiens, kräkning och koagulationsstörning beroende på hur stor toxisk dos som intagits. Efter cirka 5 dagar ses leversvikt och eventuell organsvikt. Paracetamolförgiftning kan obehandlat leda till döden.

Farmakokinetik

När levern bryter paracetamol bildas en toxisk metabolit, N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI). Under normala förhållanden konjugeras NAPQI snabbt med glutation och omvandlas till en säker och inaktiv substans som sedan elimineras från kroppen. Problemet uppstår om kroppens glutationreserver blir uttömda, vilket kan hända vid överdosering paracetamol. Om detta sker kan NAPQI inte längre oskadliggöras effektivt. Den skadliga substansen börjar istället ackumuleras i levercellerna. NAPQI binder då till levercellerna som då riskerar celldöd med akut leversvikt som följd.

Behandling av paracetamolförgiftning

Det motgift (antidot) som ges vid paracetamolförgiftning är acetylcystein. Acetylcystein återuppbygger lagren av glutation genom att öka tillgången på cystein. Om acetylcystein ges snabbt, cirka åtta timmar, efter överdoseringen förhindras leverskada. Men för en person som erhåller motgiftet senare, efter cirka 15 timmar, är det verkningslöst.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.