Halveringstid (T½)

Fyrkant

Halveringstid är den tid det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. Ju mer läkemedel som distribueras ut i vävnaderna (distributionsvolym) desto längre halveringstid.
Tvärtom gäller för clearance, vilket är ett mått hur effektivt kroppen metaboliserar och utsöndrar ett visst läkemedel. Ett högt clearance ger en kortare halveringstid. Hur ofta ett läkemedel doseras bestäms bl.a utifrån läkemedlets halveringstid.

Hur beräknas ett läkemedels halveringstid

Halveringstiden (t½) för ett läkemedel kan beräknas genom att undersöka koncentrationen av läkemedlet i blodet över tid efter att en dos har administrerats. Normalt används minst två mätningar av koncentrationen vid olika tidpunkter för att beräkna läkemedlets halveringstid.

En vanlig metod för att beräkna läkemedlets halveringstid är att använda en logaritmisk formel som kallas eliminationshalveringstid (t½ = 0,693/kel), där ”kel” står för eliminationens hastighetskonstant för läkemedlet. Eliminationshastigheten beskriver hur snabbt läkemedlet elimineras från kroppen och kan beräknas genom att dividera clearance (CL) med volymen av distribution (Vd) för läkemedlet: kel = CL/Vd.

En annan formel för att beräkna halveringstiden är:

Halveringstid (t½) = (0,693 x Vd) / Cl.

Antag att vi har ett läkemedel med följande egenskaper:

Distributionsvolym (Vd) = 40 liter.
Clearance (Cl) = 10 liter/timme.
För att beräkna halveringstiden för detta läkemedel använder vi formeln ovan:

  • t1/2 = (0,693 × 40) / 10
  • t1/2 = 27,72 / 10
  • t1/2 ≈ 2,77 timmar

Så halveringstiden för detta läkemedel är cirka 2,77 timmar. Det innebär att efter 2,77 timmar kommer koncentrationen av läkemedlet i blodet att ha minskat till hälften av dess ursprungliga värde.

En annan vanlig metod för att beräkna halveringstiden är att använda linjär regression. Denna metod används när koncentrationerna av läkemedlet minskar linjärt över tiden, vilket är fallet för många läkemedel. Det är viktigt att notera att beräkningen av läkemedels halveringstid kan påverkas av många faktorer som patientens ålder, hälsa, dosering och administreringsväg. Därför bör läkemedels halveringstid alltid bestämmas individuellt för varje patient och övervakas noga under behandlingen.

Kommentar

Ett svar på “Halveringstid (T½)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.