Idiosynkrasi inom farmakologin avser en abnorm reaktion på en liten mängd läkemedel som inte är av immunoallergisk natur.