Transportproteiner syftar till att förflytta polära substanser och joner över membran. Transportproteiner förekommer bl.a. i njurtubuli, tarmepitelet och i nervterminaler.