Farmakologi.nu

Tagg: elimination

Biotransformation (Fas 1 & Fas 2)

Med begreppet biotransformation syftar man på kroppens sätt att ”göra om” läkemedel till icke-toxiska och vattenlösliga substanser som kan elimineras via njurarna. Inom farmakologin delar man in biotransformationen i två faser – Fas…

1:a ordningens kinetik

De flesta läkemedel elimineras enligt den 1:a ordningens kinetik. Här är halveringstiden konstant och eliminationshastigheten ändras efter koncentrationen.

Clearance

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från…