När tester sker på levande försöksdjur kallas detta in vivo. När tester utförs i provrör eller på odlingsplattor (utanför kroppen), kallas detta in vitro.