Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden blir öm även vid lättare beröring.
Algogena substanser är bl.a serotonin, histamin, bradykinin, leukotriener och prostaglandiner.