Fyrkant

Succinylkolin

Succinylkolin (depolariserande perifer muskelrelaxerande) är ett läkemedel som binder kompetetivt till de nikotina acetylkolinreceptorerna och används framför allt vid intubering. Eftersom … Fortsätt läsaSuccinylkolin

Atropin

Atropin (antikolinergt läkemedel) har hög affinitet för muskarina receptorer, där dess antagonistiska verkan gör att acetylkolin hindras att binda till receptorn. … Fortsätt läsaAtropin

Statiner

Statiner är lipidsänkande läkemedel, och behandling har visats effektiv för både kvinnor och män i syfte att minska hjärt-kärlsjukligheten. Statiner … Fortsätt läsaStatiner

Insulin

Peptidhormonet insulin bildas i betacellerna på langerhanska öarna i pankreas endokrina del. Betacellerna känner av glukoskoncentrationen i blodet genom att … Fortsätt läsaInsulin

Digoxin

Digoxin är ett inotropt läkemedel. Var på 80-talet ett förhandshansläkemedel men studier på 90-talet har visat att det inte finns … Fortsätt läsaDigoxin