Farmakokinetiska förändringar hos äldre

Fyrkant

Farmakokinetik = vad kroppen gör med läkemedlet.

När ett läkemedel ordineras är det viktigt att ta hänsyn till personens eliminationsförmåga. Vid förskrivning till äldre personer behöver man ofta dosjustera och eventuellt förlänga dosintervallet. Den glomerulära filtrationshastigheten börjar minska redan vid 30 års ålder, med 1 ml/min/år. Hos en äldre patient kan njurfunktionen vara halverad.

Kreatinin bildas när tvärstrimmig muskulatur bryts ner, och kommer där efter att elimineras via njurarna. När njurarnas filtrationsförmåga avtar stiger kreatininvärdet i blodet. Hos den äldre personen kan man få ett falskt negativt kreatininvärde, eftersom muskelmassan minskar med stigande ålder. För att få mer exakt mått på njurfunktionen rekommenderas eGFR.

Hos äldre personer förändras kroppssammansättningen. T.ex ökar andelen kroppsfett, medans kroppsvattnet, muskelmassa och extracellulär vätska minskar.

Hos en 70-årig kvinna minskar kroppsvattnet och muskelmassan med 25%, samtidigt som andelen kroppsfett ökar till mer än 40%. Hos män ökar andelen kroppsfett med 30%. Detta får farmakokinetiska konsekvenser, som t.ex att fettlösliga läkemedel får en ökad distributionsvolym. Detta innebär att halveringstiden förlängs och distributionen av ett läkemedel förändras. Opioider och bensodiazepiner är två läkemedelsgrupper som särskilt påverkas hos äldre personer, då dessa är fettlösliga.

Både levern och njurarnas kapacitet minskar i takt med att åldern stiger. Hos den äldre personen ser man oftast ett försämrat blodflöde i både lever och njurar. Detta leder till långsammare metabolism. Många äldre har även sjukdomar i dessa eliminerande organ, vilket ytterligare påverkar metabolismen på ett negativt sätt. När eliminationen av ett läkemedel fördröjs blir effekten att läkemedlet ackumuleras i blodet, och plasmakoncentrationen riskerar nå toxiska nivåer.

Absorptionen av ett läkemedel påverkas också av ökat pH i magsäcken, minskat blodflöde i mag-tarmkanalen och minskar aktivitet av tarmrörelser. Detta kan fördröja läkemedelseffekten.

Med detta som bakgrund, förväntas läkare regelbundet göra en läkemedelsgenomgång hos äldre personer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.