Läkemedelsgenomgång

Fyrkant

2012 kom en ändringsförfattning från Socialstyrelsen där det finns beskrivet hur en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska se ut. Nedan följer en kort beskrivning av dessa utifrån författningen. För mer information, se Socialstyrelsens hemsida.


Enkel läkemedelsgenomgång
För vem?
• Personer > 75 år och ordinerade minst fem läkemedel
• Alla personer som har eller misstänks ha läkemedelsrelaterade problem

När?
• Besök hos läkare i öppen vård
• Inskrivning i slutenvård
• Påbörjad hemsjukvård
• Inflyttning i annan boendeform (t.ex säbo)
• Dessutom 1 ggr / år under pågående hemsjukvård/säbo

Vem är med?
• Patienten och ev. närstående
• Läkaren
• Ev. annan sjukvårdsvårdspersonal (t.ex DSK, SSK)

Varför?
• Kartlägga patientens ordinerade och använda läkemedel (även naturläkemedel)
• För att kunna upptäcka och åtgärda läkemedelsrelaterade problem
• Se till att det finns en uppdaterad och korrekt läkemedelslista

Fördjupad läkemedelsgenomgång
För vem?
• Personer som efter enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om det.

Vilken information bör inhämtas?
• Exempel på information som kan inhämtas är: anamnes, status, diagnoser, läkemedelslista, symtomskattning (t.ex PHASE-24), labvärden, mätvärden (bltr, puls, vikt, längd), njurfunktion, fallrisk.

För varje läkemedel ska följande saker kontrolleras:
• Finns aktuell indikation
• Värdera behandlingseffekten
• Är doseringen justerad gentemot patientens fysiologiska funktioner såsom blodtryck, puls, njurfunktion
• Väga risk mot nytta
• Värdera nyttan med läkemedlet i förhållande till övrig läkemedelsbehandling

Saker av vikt att dokumentera:
• Åtgärder som vidtagits – och orsak
• Målet med läkemedelsbehandlingen
• Uppföljning – Vem gör det? – Hur? – När?
• Vilka har deltagit i den fördjupade läkemedelsgenomgången?
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.