Terapeutiskt index

Fyrkant

Ett läkemedels terapeutiska index (terapeutisk bredd, terapeutiskt fönster) får man om man dividerar dosen som resulterar i toxicitet med dosen ger en önskvärd behandlingseffekt. Begreppet terapeutiskt index visar säkerhetsmarginalen beträffande ett läkemedel genom att titta på det förhållandet mellan effektiv och skadlig dosering. Generellt gäller att ett läkemedel med lågt terapeutisk index (= snäv terapeutisk bredd) kräver regelbunden provtagning för att undvika intoxikation. Detta gäller bl.a. läkemedel som litium och digitalis.

Terapeutiskt index = TD50 / ED50
  • TD50 är den medeltoxiska dosen, det vill säga den dos som orsakar toxicitet hos 50% av populationen.
  • ED50 är den medeleffektiva dosen, det vill säga den dos som ger den önskade terapeutiska effekten hos 50% av populationen.

Exempel på läkemedel med lågt terapeutiskt index:

Digoxin är ett hjärtglykosid som används för att behandla hjärtsvikt och vissa typer av oregelbunden hjärtrytm. Det har ett mycket lågt terapeutiskt index, och små förändringar i plasmakoncentrationen kan leda till toxicitet, som kan yttra sig som illamående, kräkningar, synstörningar och hjärtrytmrubbningar.

Litium används för att behandla bipolär sjukdom och har ett lågt terapeutiskt index. En överdos av litium kan leda till neurologiska och njurproblem, inklusive tremor, muskelsvaghet, njurinsufficiens och i allvarliga fall koma och död.

Warfarin är ett antikoagulantium (blodförtunnande) som används för att förhindra blodproppar. Det har ett lågt terapeutiskt index, och överdosering kan leda till allvarliga blödningar. Patienter som tar warfarin måste övervakas noggrant för att säkerställa att de får en adekvat och säker dosering.

Fenytoin är ett antiepileptiskt läkemedel som används för att kontrollera anfall. Det har ett lågt terapeutiskt index, och överdosering kan orsaka neurologiska symtom såsom ataxi, nystagmus, kramper och kognitiva störningar.

Teofyllin är ett bronkdilaterande läkemedel som används för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det har ett lågt terapeutiskt index, och överdosering kan orsaka illamående, kräkningar, hjärtarytmier och kramper.

Kommentar

Ett svar på “Terapeutiskt index”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.