Steady state

Fyrkant

Steady state är ett begrepp inom farmakologi som beskriver den punkt vid vilken mängden läkemedel som tillförs kroppen exakt balanserar mängden läkemedel som elimineras. Detta innebär att koncentrationen av läkemedlet i kroppen hålls konstant över tid. Steady state uppnås oftast efter ungefär 4-5 halveringstider (T½) för läkemedlet.

När ett läkemedel regelbundet tillförs så hinner inte kroppen till en början eliminera läkemedlet i samma utsträckning som det tillförs. Efter 4-5 halveringstider (T½) så hinner kroppen ikapp och ett s.k steady state uppnås. Det är alltså när intag och eliminering av läkemedlet är i balans. Hur lång tid det tar att uppnå steady state är alltså i hög grad beroende på läkemedlets halveringstid. Ett läkemedel med mycket kort halveringstid kan behöva administreras flera gånger per dygn, och tvärtom när läkemedlet har en lång halveringstid.

Ett sätt att visualisera steady state kan vara att tänka på ett badkar med en öppen avloppstapp. Om kranen är öppen och fyller upp badkaret samtidigt som vatten rinner ut genom avloppet kommer det till slut att bli en balans där vattennivån i badkaret förblir konstant – detta skulle vara motsvarande steady state för ett läkemedel i kroppen. Förståelsen av steady state är avgörande när det kommer till att bestämma doseringsintervall och att förstå hur läkemedel fungerar över tid i kroppen.

Patientfall

Ylwa är en 65-årig kvinna med högt blodtryck. Ylwas läkare har föreskrivit henne en daglig dos av en betablockerare, atenolol. Atenolol har en halveringstid på ungefär 6-7 timmar. Så efter den första dosen, har omkring hälften av läkemedlet eliminerats från Ylwas system efter cirka 6-7 timmar. Efter ytterligare 6-7 timmar har ytterligare hälften eliminerats, och så vidare.

Men varje dag tar Ylwa en ny dos atenolol. Så när hon tar den andra dosen, har inte allt av den första dosen eliminerats. När han tar den tredje dosen, finns det fortfarande något av de två första doserna kvar, och så vidare.

Efter 4-5 halveringstider (alltså 1-2 dygn) kommer mängden atenolol som Ylwa tar in i sitt system (genom den dagliga dosen) att balanseras med mängden atenolol som hennes kropp eliminerar. Vid denna punkt kommer koncentrationen av atenolol i Ylwas blod att stabiliseras och nå steady state.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.