Liljekonvaljförgiftning (Convallaria majalis)

Fyrkant

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är en växt som vanlig i skogsmark framförallt på norra halvklotet, inklusive Europa, norra Asien och norra Amerika. Liljekonvalj blommar på våren och producerar då en klase av små, vita klockformade blommor som hänger från stjälken. Växten bildar röda bär. Hela växten är giftig. Växten heter Lily of the valley på engelska.

Liljekonvalj innehåller flera ämnen som verkar som hjärtglykosider, bland annat: convallatoxin, convalloside, convallamarin. Av dessa tre är convallatoxin det ämne som är mest potent och toxiskt.

Innehåller potenta hjärtglykosider

Hjärtglykosider inhiberar ett enzym som kallas för Na+/K+-ATPas. Enzymet kallas också för natrium-kaliumpumpen och återfinns i cellmembranet hos alla djurceller. Pumpen ansvarar för att pumpa natrium (ut) och kaliumjoner (in) över cellmembranet. Hjärtglykosider hämmar denna pump vilket leder till en ökning av intracellulärt natrium samt en ökning av extracellulärt kalium. Den här rubbning av joner leder till att cellen blir mer elektriskt laddad. Detta påverkar framförallt hjärtcellerna och hjärtat slår då långsammare men kraftigare.

Convallatoxinets egenskaper liknar digitalis. Båda dessa hjärtglykosider orsakar en positiv inotropisk effekt. Att hjärtmuskeln drar ihop sig kraftigare är användbart vid behandling av vissa sjukdomar. Men i för höga doser kan det leda till allvarliga symtom och till och med dödsfall.

Symtom på liljekonvaljförgiftning

  • Illamående
  • Kräkning
  • Buksmärta
  • Diarré
  • Bröstsmärta
  • Hjärtrytmrubbningar
  • Hjärtstopp

Patientfall beskrivet i ahajournals.com (översatt)

En 87-årig kvinna som lider av avancerad demens lades in den 1 maj 2010 på grund av att hon av misstag ätit två kvistar liljekonvalj som hennes familj gett henne. Hon anlände till akutmottagningen två timmar efter att hon ätit liljekonvaljen och hade då problem med matsmältningen (illamående och en kräkningsepisod). En första klinisk undersökning visade ett blodtryck på 155/85 mmHg, en puls på 45 slag/minut, och en normal hjärtundersökning. Det initiala EKG:t visade sinusbradykardi med 45 slag/minut och repolariseringsstörningar i de främre och laterala avledningarna. Hennes kaliumvärde var 4.4 mmol/L, plasma kreatinin var 66 μmol/L, och troponin var <0.06 μg/L. Hennes digoxinserumkoncentration var inom det terapeutiska området. Patienten blev inlagd på intensivvårdsavdelningen med kontinuerlig EKG- och hemodynamisk övervakning. Tre timmar senare normaliserades hennes puls och blodtryck till 70 slag/minut och 124/64 mm Hg, utan några mediciner. Matsmältningsproblemen förbättrades med enkel symptomatisk behandling (antiemetika). EKG:et visade sinusrytm med 70 slag/minut och ihållande negativa T-vågor i de främre och laterala avledningarna. Nästa dag, skrevs patienten ut från sjukhuset efter 24 timmars övervakning utan återfall av matsmältnings- och hjärt-kärlproblem.

Publicerad i ahajournals.com 28 feb 2012, länk: (https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circulationaha.111.044628)

Breaking Bad

I den amerikanska Netflix-serien Breaking Bad så beslutar sig Walter White för att förgifta Brock med liljekonvalj, som växer i en kruka bredvid deras pool (säsong 4, episod 12).

För medicinsk rådgivning vid misstänkt liljekonvaljförgiftning, se Giftinformationscentralens hemsida om Liljekonvalj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.