Takyfylaxi innebär mycket snabbt insättande toleransutveckling.

Se tolerans.