Farmakovigilans är termen för läkemedelsövervakning.
Arbetet med farmakovigilans kan indelas i fem delar:
* Upptäcka en biverkningsrisk
* Bedöma riskens betydelse
* Minimera risken
* Kommunicera risken med sjukvården
* Utvärdera riskarbetet
Arbetet med läkemedelsövervakning sammanhänger med att man vid registrering av ett nytt läkemedel endast hunnit testa läkemedlet på en små relativt homogena individer. När läkemedlet blir tillgänglig för allmänheten kan biverkningar uppträdda då denna individgrupp inte sällan har olika sjukdomar samt medicineras med andra läkemedel.