Farmakologi.nu

Polyfarmaci

Polyfarmaci definieras oftast att en person använder fem eller fler läkemedel per dag.

Farmakokinetiska förändringar hos äldre

Farmakokinetik = vad kroppen gör med läkemedlet. När ett läkemedel ordineras är det viktigt att ta hänsyn till personens eliminationsförmåga. Vid förskrivning till äldre personer behöver man ofta dosjustera och eventuellt förlänga dosintervallet. Den…

Indisk hampa (Cannabis sativa L.)

Indisk hampa (Cannabis sativa L.) kommer ursprungligen från Asien. Växten tillhör hampväxterna (cannabidaecea). Växten använts i Indien under lång tid för att förhindra illamående och kräkning (antiemetika), samt som smärtstillande och bedövande medel….

Vitlök (Allium sativum L.)

Vitlök, tillhör familjen Liliaceae (liljeväxt), kommer ifrån centralasien. Vitlök har en lång tradition att användas inom både livsmedel och läkemedel. Många huskurer där Vitlök används finns beskrivna, framförallt vid förkylning och andra typer…

Ecstasy (3,4 metylendioxymetamfetamin, MDMA)

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Togs fram av läkemedelsbolaget Merck 1912. Användes som ett psykoterapeutiskt medel under 60-talet. Narkotikaklassades 1987. Under 80- och 90-talet dyker Ecstasy upp i Sverige som en…

Vareniklin

Vareniklin säljs under varumärket Champix och är ett läkemedel för nikotinsubstitution. Vareniklin är en partiell nikotinreceptoragonist, och ger viss stimulering av nikotinreceptorn – samtidigt som substansen blockerar effekten av nikotin som tillförs utifrån….

Takyfylaxi

Takyfylaxi innebär mycket snabbt insättande toleransutveckling. Se tolerans.

Tolerans

Tolerans innebär att en större dos krävs för att erhålla samma grad av farmakodynamisk effekt som i början av användningen av läkemedlet. Se även takyfylaxi.

Bolusdos

Bolusdos el. ”stötdos” är en extra stor administration av ett läkemedel för att fort nå en terapeutisk nivå. En bolusdos sker ofta via intravenös injektion

Terapeutiskt index

Ett läkemedels terapeutiska index (terapeutisk bredd, terapeutiskt fönster) får man om man dividerar dosen som resulterar i toxicitet med dosen ger en önskvärd behandlingseffekt. Begreppet terapeutiskt index visar säkerhetsmarginalen beträffande ett läkemedel genom…

äldsta Posts »
Sida 1 av 7