Archives : juli-2015

Home » 2015 » juli

Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden blir öm även vid lättare beröring. Algogena substanser är bl.a serotonin, histamin, bradykinin, leukotriener och prosta..

Read more

Halveringstid är är tiden det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. T½ = 0,7 x Distributionsvolym / Clearance. Ju mer läkemedel som distribueras ut i vävnaderna (distributionsvolym) desto längre halveringstid. Tvärtom gäller för clearance, vilket är ett mått hur effektivt kroppen metaboliserar och utsöndrar ett visst läkemedel. Ett högt ..

Read more