Farmakologi.nu

Månad: juli 2015

Algogener

Algogener är ämnen som förstärker smärtreceptorernas känslighet, alltså perifer sensitisering.. I samband med en inflammation uppstår perifer sensitisering, där vävnaden blir öm även vid lättare beröring. Algogena substanser är bl.a serotonin, histamin, bradykinin,…

Halveringstid (T½)

Halveringstid är är tiden det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. T½ = 0,7 x Distributionsvolym / Clearance. Ju mer läkemedel som distribueras ut i vävnaderna (distributionsvolym)…