Normal njurfunktion innebär en filtrationshastighet över 90 ml/min
Lätt nedsatt njurfunktion 60-89 ml/min
Måttligt nedsatt njurfunktion 30-59 ml/min
Avancerad njursvikt 15-29 ml/min
Terminal njursvikt < 15 ml/min