Peptidhormonet insulin bildas i betacellerna på langerhanska öarna i pankreas endokrina del. Betacellerna känner av glukoskoncentrationen i blodet genom att glukos transporteras in i betacellerna via GLUT-2 (glukostransportör-2). Inne i betacellerna metaboliseras glukoset för att cellerna ska kunna svara med insulinfrisättning. I väntan på frisättning finns insulinet lagrat i vesiklar i betacellerna.