Farmakologi.nu

Clearance

Clearance är summan av leverns förmåga att eliminera via metabolism (leverclearance) och njurarnas förmåga att eliminera via utsöndring (njurclearance), alltså ett mått på hur effektivt kroppen är på att rena sig själv från ett visst läkemedel. Man anger clearance i milliliter blod som renats från ett visst läkemedel per minut (ml/minut)
Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är max 125ml/min och clearance kan således inte överstiga detta.

1 Kommentar

  1. Rasmus Hagberg

    Borde inte clearence kunna överstiga GFR? Tex om levern meatboliserar det separat, eller om läkemedlet också sekreteras efter glomeruli i njuren?

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.